facebooktwitteryoutube
by admin - no comments
Защо да застраховаме дома и имуществото си

Напоследък застрахователните компании отчита ръст на интереса към имуществените застраховки. Българина е сред клиентите, които се замислят за такъв род застраховане едва, когато ги сполети някаква беда. Липсата на достатъчна информация и осведоменост по отношение на ролята на застраховането в битовия ви живот се оказват сред основните причини да сме „неподготвени“ за възникнали кризисни ситуации.

Имущественото застраховане като превантивна мярка

Превенцията е важен момент не само при профилактичните медицински прегледи, а тя касае и нашето имущество. Няма гаранция, че имота ни няма да попадне под ударите на климатични катаклизми, наводнение от съсед, кражба на ценности и вещи и редица други. За да се намалят загубите, които търпим от подобни инциденти е определящо да се обмисли много внимателно наличието на подходящата имуществена застраховка. У нас всички застрахователни компании предоставят гъвкави условия по отношение на премиите и опциите за застраховане на сгради и имущество. За подробности за пакетите предлагани от Булстрад вижте повече тук. Като водещ застрахователен представител дружеството има невероятно добри услуги, които касаят защитата на собствеността ни от бедствия, авари и посегателства от трети лица. Така, че сега е момента да обмислите предложенията и да вземете това, което е подходящо за вас като една от водещите превантивни мерки.

 Колко процента от българите са склонни да направят застраховка на дома си

Статистически данни към декември 2018 година показва, че на фона на редица други европейски държави, при които процента домакинства застраховат имотите си са около 50 – 60 % у нас цифрите са доста плачевни. Ако нямат ипотечен кредит към жилището, което обитават българите доброволно рядко помислят за това какви са ползите от това да имат застрахователна полица „Имущество“. Вероятно ще ви се стори наистина изненадващо, но едва 8 % са домакинствата, които са сключили доброволна застраховка. На фона на изложените данни за други страни се оказва, че в България застрахователната култура е на много ниско ниво. Не би следвало да приемаме като оправдание това, че доходите на средностатистическия българин са твърде ниски, защото са пример ще дадем една от най-елементарните полици, предлагани от Булстрад, която варира в рамките на от 60 до 100 лева. На годишна база това са минимални средства, които дори е възможно да бъдат платени на вноски. но пък какво си подсигурявате? Спокойствие, сигурност, поемане на разходите по евентуални ремонти от страна на застрахователя. Ето, че никак не са малко ползите от това да застраховаме дома и имуществото си, тъй като клаузите в полицата със сигурност ще ни спестят не малко пари при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Предимства за домакинствата, които имат сключена имуществена застраховка

Ползите от този вид застраховане наистина са големи. Покриват се рискове на базова основа както и други специфични по желание на клиента. Самите коефициенти за изчисление на премията са напълно достъпни и не утежнява бюджета, а в същото време покритието е достатъчно за да можем да отстраним повреди и да направим ремонти от възникнало събитие. Но накратко ето ги основните предимства от наличието на застрахователна полица като превантивна мярка срещу настъпване на редица застрахователни рискове:

имуществени застраховки
  • Ефективна защита на сгради и съоръжения, постройки и други жилищни и нежилищни здания;
  • Пълен пакет от базови рискове като климатични промени, земетресения, кражби, грабежи и други;
  • Минимални тарифни числа при изчисляване на застрахователната премия;
  • Бързо и лесно получаване на обезщетение след оценка от вещи лица;
  • Сумата по обезщетение е върху пазарна стойност на нанесените щети  и рисковете, които покрива полицата.

Важно е да се запознаете с изключенията, именно затова е важно да видите и да изчетете внимателно общите условия на застрахователя. Булстрад е решение за сигурност и финансово обезпечение при настъпване а застрахователен риск. Още сега посетете уеб сайта на застрахователя и обърнете внимание на ползите от минималната инвестиция за застраховка за вашето имущество.