facebooktwitteryoutube
косачка за трактор
by admin - no comments

Несъмнено и косачките причисляваме към инвентара на селскостопанската техника, която има съществена роля за ефективността в земеделския сектор. Не са малко животновъдите, които разчитат изцяло на своите косачки за трактори за да могат да набавят нужната храна и запаси за животновъдния си обект. Разнообразни са моделите косачки, които се използват като прикачен инвентар. Днес едни […]