facebooktwitteryoutube
by admin - no comments
Специфика на услугата “разрушаване на сгради”
разрушаване на постройки

Условията, свързани с разрушаването на масивни сгради е процеса да бъде извършен от екип с опит. Една от честите грешки, които се допускат при търсенето на фирми, предлагащи такива услуги е те да работят евтино. На както в повечето случаи се оказва, е евтиното не винаги излиза изгодно, а напротив. В последствие се налага да се наема професионална бригада, която да довърши започнатото и да приложи ефективни методи за разрушаване на сгради.

Кога се налага обстойна експертиза при разрушителни дейности

Стари болници, административни сгради, военни поделения – не са малко подобни обекти, които са построени на апетитни терени, които очакват достатъчно находчив предприемач, който да ги благоустрои. Спецификата на такива постройки, които са били използвани със специално предназначение изисква преди да се предприемат разрушаване и събаряне да се направи анализ и експертиза от квалифицирани експерти. А причините за това са следните:

събаряне на сгради
  • Възможно възникване на инцидент, свързан с неправилното премахване на опасни инсталации и материали;
  • Причиняване на екологична катастрофа;
  • Разрушаване на постройки в близост до района поради липсата на анализ на геодезията на терена.

Демонтирането на цели сгради или части от тях се определя като изключително сложен процес. За извършването се изисква квалификация и опит, както и нужния ресурс от методи, които са приложими за разрушаването и събарянето на стари сгради.

Етапи, гарантиращи ефективно  и бързо събаряне на сгради

Услугите на професионалните фирми по къртене, събаряне, демонтиране и разрушаване на сгради включват няколко етапа, които гарантират спазването на правилата за почистването на терени от стари постройки. За първия етап отделихме повече време, поради това, че той е в основата на предприемането на действия, които да бъдат отразени като ефективни. След анализ състоянието на сградите от експерти, отстоянието им от обитаеми постройки и други обследвания се издава предписание за вариантите, които могат да бъдат прилагане при разрушаването. Използването на техника е препоръчително при ситуации, в които разстоянието между обитаемите сгради  и тези, които предстои да бъдат съборени е много близко. С машините, които ще се извършват демонтажните дейности може да се контролират процесите и по този начин да се намалят рисковете от евентуални инциденти. В обобщен вид етапите на събарянето на една сграда изглежда по следния начин:

  • Експертен анализ на терена;
  • Съставяне на план за действие;
  • Използване на максимално ефективен метод за демонтажните и разрушителни работи;
  • Събаряне на постройките и натрошаване на строителните отпадъци в размер, който е възможен за транспортиране;
  • Почистване на терена;
  • Заравняване.