facebooktwitteryoutube
in Други - 22 Aug, 2018
by admin - no comments
Полезна информация ако продавате земеделска земя

Много българи живеят и работят извън страната. Това са една категория хора, които реално са се установили в друга държава и нямат никакво намерение да се връщат у нас. Но се оказва, че тази група хора са собственици на наследствена земеделска земя, която се управлява от арендаторите по населени места. Дали нашите сънародници от чужбина получават някакви дивиденти от собствеността си или дори не подозират за нейното съществена е въпрос на който трудно можем да дадем отговор, но е факт, че когато разберат за притежаваната земя тяхното желание е да я продадат. Напълно логично е след като реално те няма да я ползват и стопанисват. В зависимост от това дали квадратурата си струва те могат да я задържат и през годините да сключват договори за аренда и така да получават някакъв годишен доход от нея. Но в повечето случай това не е толкова рентабилно и наистина обявите от българи, живеещи в чужбина за земеделска земя продава никак не са малко.продажба на земя

Ако земеделската земя е с добри показатели като категория, обработваемост, площ, неразпокъсана в различни землища, а локализирана на един терен, то със сигурност хората могат да получат доста добра цена. Плодородните ниви у нас наистина се стопанисват доста добре от фирмите арендатори, тъй като не само, че получават добри резултати от реколтата, а освен това се възползват и от схемите и мерките за държавно подпомагане. Така, че интереса към свободната земеделска земя съществува и по този начин купувач за нея много бързо ще се намери.

За да се продаде земеделската земя, която се разглежда в българското законодателство като недвижим имот, следва да се подготвят и съответните документи, за прехвърлянето на нейната собственост. Това са документи, които доказват, че лицето е единствен или притежаващ в идеални части имота, скица и данъчна оценка. Нещата са много лесни ако сте едноличен собственик на имота т.е имате нотариален акт на ваше име, притежавате решение от поземлена комисия за възстановяване на земеделската земя или пък имате договор за доброволна делба. От тук само следват набавянето на скица на имота и данъчна оценка от общината по неговото местонахождение.

По-сложна е ситуацията за продаване на земя, когато има няколко собственика. Задължително в случая е всички те да бъдат съгласни с продажбата и да присъстват лично или пък да упълномощят трето лице, което да ги представлява при сделката. Реално и това може лесно да се уреди ако собствениците на имота действително нямат интерес от неговото задържане и най-доброто решение е именно продажба на земята.