facebooktwitteryoutube
in Други - 03 May, 2018
by admin - no comments
Специфика на дистрибуцията на бързооборотни стоки

Дистрибуцията е един от вариантите, които дават възможност на производители или търговци да направят стоките или услугите, които предлагат достъпни до повече клиенти. У нас дистрибуторските практики са доста развити и то що се касае до бързооборотните стоки, които потребителите ежедневно използват. Има обаче общи правила, които е добре да се спазват от дистрибуторите, когато се касае за ефективно и качествено обслужване. Като се има предвид, че под дистрибуция повечето търговци разбират жонглиране и предоставяне на гъвкави условия за работа с доставчици, търговски обекти и крайни клиенти, самата дейност е динамична и често свързана с проблеми и разнородни казуси. При бързооборотните стоки се изискват доста умения, защото тук важен критерий се оказва срока на годност, който от своя страна е задължителен за това да се гарантира безопасност на хранителните продукти, които попадат в търговската мрежа.дистрибуция

Обектите, които се доверяват на дистрибутори за да бъдат получени навременни доставки създават свои собствени правила за лоялно и коректно отношение. Делегирането на права и поемането на отговорност от страна на дистрибутора е въпрос на правилна инвестиция в персонал, транспортен ресурс, дори подходяща складова база. Това дава преимущества на едни и не толкова добро име, и репутация на други. Затова ако търсите дистрибутор, който да гарантира, че навреме ще получавате заявките си за бързооборотни стоки, високо качество и безупречност,  се заемете сериозно с неговото издирване. Обикновено, когато се касае за определен търговски район има няколко големи дистрибутора, които зареждат търговските обекти. Често договорните отношения са дългосрочни и създаден веднъж много трудно търговските обекти сменят своите дистрибутори. Не са изключени такива, които пробват къде биха могли да получат най-добрите и изгодни условия и едва, когато намерят пълното доверие и лоялност от страна на своя партньор стигат до окончателно решение за работа в дългосрочен план.

Безспорно е лидерството за дистрибуция на бързооборотни стоки от Загора Груп БГ в южната част на страната. Фирмата има дългогодишна история и използва иновативни и съвременни технологии, които са свързани с основната цел – да се извърши доставка на качествена стока до обект в срок. Самата покупко-продажба е вид транзакция, която се отчита от получаването на заявката от оператор, обработката и подаването към склада за доставка. Модерна складова база, която е оборудвана с поцинковани метални конструкции и палетни, осигуряват надеждно и подходящо място за съхранение на складовите наличности. Хранителните продукти, които изискват точно определена температура се съхраняват в хладилни камери и витрини. Всеки вид бързооборотни стоки подлежат на изключителна щателен контрол преди да бъдат натоварени в превозните средства и да бъдат доставени до търговските обекти и техните крайни клиенти.