facebooktwitteryoutube
in Автомобили - 15 Mar, 2018
by admin - no comments
Същност и специфика на дизеловите горива

Ако трябва да направим анализ на това дали Бензиновите или дизеловите горива са най-използвани и разпространен то този въпрос би предизвикал наистина доста коментари и анализи. Всъщност що се отнася до видовете течни горива и ролята им в нашето ежедневие то именно дизеловите се считат за едни от най-разпространените, тъй като в зависимост от състава на дизеловото гориво то е предназначено за употреба при автомобили, за отопление, както и в селското стопанство. Качествените показатели на дизеловите горива се измерват с точно определени стойности и наименования, които за обикновения потребител са напълно неясни, но пък е особено важно поне от обща култура да бъдем запознати с тях. Такива характеристики са фракционен състав, цетаново число, цетанов индекс, дизелов индекс, вискозитет, устойчивост на ниски или високи температури. За да си обясним тези термини първо ще обясним тяхното значение и как те влияят върху качеството на дизеловите горива. Именно поради това, често чуваме от колеги шофьори, че някой недобросъвестен доставчик е пропуснал да направи проверка по отношение качеството и нормативните съставки на горивото, с което търгува. И все пак ако държите на продукти, на които действително може да се доверите Ви препоръчваме дизелово гориво от Горрел. Освен традиционните видове дизелови горива фирмата доставя и транспортира така наречения биодизел, който е много популярен сред моторните превозни средства и тези, които се използват в селското стопанство.качествен дизел

И така ето как основните показатели на дизеловото гориво оказват влияние върху работата на автомобила Ви, на отоплението в съответните учредения и други:

  1. Фракционен състав-наличието на финни фракции, които се получават при производството на дизеловото гориво може сериозно да повлияе върху работата на двигателя. Затова е определящо нивото им да бъде сведено до минимум, което на практика дава възможност за пълно изгаряне, намалява се дима от изгорелите газове, както и образуването на нагари по детайлите, през които преминават те. Сами можете да усетите, че нещо с горивото не наред, ако то няма достатъчно мощност и както казват шофьорите „не върви както обикновено“.
  2. Цетановото число е друго важно свойство на дизеловото гориво. То определя нивото на самовъзпламенимост, което при дизеловите двигатели е от голямо значение. Затова цетановото число трябва да показва нисък процент на съдържание на арени и висок на нормални алкани, като това е строго контролирана величина при този тип гориво. Препоръчителното цетаново число за двигателите с дизелово горене трябва да е ЦЧ = 40 – 50, което се определя като нормално.
  3. Освен, че отговарят на нормативните актове и стандарти за качество течните горива и в частност видовете дизел, предлагани от Горрел се подлагат и на изпитания за определянето на техния вискозитет. Правилно е вискозитета и плътността на дизеловото гориво да е ниско, което на практика е отговорно за ниския разход на автомобила Ви.

Всеки дизелов двигател е система, която трябва да работи с качествено гориво. Освен, че така удължавате живота му друг фактор е рентабилния и нисък разход при изминаване на определено разстояние. За да сте сигурни в качеството на основните показатели на горивото , което купувате се доверете на Горрел – дизелови горива без компромис.