facebooktwitteryoutube
in За градината - 02 Jan, 2018
by admin - no comments
Основни модели култиватори

Земеделските стопани в наши дни имат едно огромно предимство пред своите предшественици и това е, че могат да се възползват от машини и съоръжения, които да подобрят количеството и качеството на очакваната реколта. На първо място техниката е тази, която гарантира ефективност и обработката на по-големи площи, подготовка на почвата, агротехнически операции като засяване, третиране по време на развитие на посевите, прибирането на реколтата и други. Целият този цикъл е изцяло механизиран и висококачествените машини са тези, в които съвременния фермер инвестира, тъй като това действително ще гарантира рентабилност и ефективност от неговия труд. На пазара се предлага богат избор от селскостопанска техника, но в инвентарния парк на всяко стопанство задължително има култиватори. Това са необходимия ресурс, който е задължителен за извършване на различните видове обработки. С максималното си полезно действие култиваторите се превръщат в незаменим помощник на всеки земеделец и в зависимост от тяхното предназначение, размера на стопанството и отглежданите култури днес MASS предлага здрави и надеждни модели, които да подкрепят нуждите на фермерите.прикачен инвентар

Основни модели култиватори

Разграничаваме четири вида култивиращ прикачен инвентар, които на практика имат най-голямо значение за развиване на рентабилно земеделие. Това са Култиватор „S”, с вертикална пружина , стърнищен култиватор и култиватор стърнищен с пружина.  Спецификацията на всеки един от моделите дава на стопаните възможност да извършат съответната агротехническа дейност напълно оборудвани, спестяват време и средства. Всеки един от моделите има своята роля за да се постигне качествено аериране на почвения слой и неговото разрохкване, като по този начин се постига балансирано обогатяване на почвате с хранителни вещества, нужни на посевите и тяхното правилно развитие.

С помощта на култиватор „S” чрез теглене от трактор се получава разкъсване на почвата. Това е инвентар, който спомага за правилното разрохкване и дрениране на земния пласт, като по този начин ефективно се отстранява и плевелната растителност. Предсеитбената обработка със здравата и висококачествена рама на тези модели култиватори гарантира голямо натоварване и износоустойчивост.

Култиватор с вертикална пружина – този модел е почти идентичен с първия вариант, като разликата тук е в присъствието на вертикалните пружини, които спомагат а по-лесното и безпроблемно преминаване на култиватора през каменисти и скални почви. Така нараняването на тялото е сравнително по-малко и самото пружиниране защитава инвентара от сериозни ремонти.

Стърнищен култиватор с и без пружина – това са инвентари, с които се третират площи, от които реколтата е вече прибрана.определено отстраняването на корените на културите се постига много по-лесно с правилния култиватор, отколкото с няколко други операции с друг прикачен инвентар. Тук отново вариантите, които MASS предоставя на фермерите са със и без пружина. В зависимост от вида на почвите стопаните могат да подберат ефективния за тях модел.