facebooktwitteryoutube
in Други - 20 Dec, 2017
by admin - no comments
Дискови брани и ролята им в подобряването на почвената обработка

Плодородието на почвата зависи до висока степен от начина, по който са извършени съответните обработки. Разбира се, тук има значение какви са отглежданите култури, размера и вида на почвения слой. Както всеки земеделски стопанин знае за да се постигне добър добив всяка агротехническа обработка дава своя принос за постигането на ефективен резултат. Предсеитбата включва използването на различна техника, като основен ресурс за извършването на рентабилно земеделие. Ако не са направени правилните разчети е напълно немислимо да се влагат усилия и средства. Затова днес привилегията на съвременните земеделци е използването на дискови брани и друг прикачен инвентар, с чиято помощ се постигат изключително добри резултати. Така например употребата на дисковите брани в земеделието се е превърнало в рутинна дейност, която спомага подготвянето на почвения слой за засяването на семената или готовите разсади.

На първо място е важно стопаните да се справят с плевелите, като целта е не да се третират с твърде много пестициди и препарати, които от своя страна имат пагубно въздействие върху естествения био баланс на почвата, а с механично действие от страна на дисковите брани. Брануването или още дисковането се използват като средство за отстраняване на вредната плевелна растителност още от векове. Разбира се въртящите се дискове са били доста по-различни и примитивни от модернизираните, които днес фермерите използват. И въпреки това ефективността от използването на този прикачен инвентар оказва своето положително въздействие върху подобряване плодородието на почвения слой.прикачен инвентар

Дисковите брани са работни органи, които могат да бъдат навесни и прикачни. Това зависи от вида на техниката, към която ще бъдат закрепвани. Самото разрохкване на земния слой се извършва на определена дълбочина като въртящите се дискове я правят по-пухкава, изравнена и готова за засяване. Различните видове дискове имат различен ъгъл на атака. Това на практика означава, че прикачния инвентар има възможност да загребва повече количество пръст под определен ъгъл, като така се получава по-ситно раздробяване на почвения слой. С помощта на дисковите брани се допринася и за допълнителното аериране и разбира се обогатяване а качествата ѝ за да могат семената да получат основните за развитието си кислород и минерални соли.

Самостоятелното използване на дисковите брани не винаги е препоръчано. Съществуват и комбинирани инвентари, които освен дисковане могат да извършат и култивиране, както и засяване. Всичко разбира се, зависи от това какви са били предишните почвени обработки, както и на каква дълбочина са извършени. При всяка една полска култура използването на дисковите брани е част от агртехническия план за третиране и обработка. Затова ако искате положителни резултати, рентабилното и ефективно земеделие се постига с висококачествени дискови брани и прикачен инвентар, които в пъти ще подобрят качеството на добивите и ще намалят разходите.