facebooktwitteryoutube
in Други - 02 Sep, 2017
by admin - no comments
Симптоми и лечение при афективно разстройство

Честата смяна на настроенията и преминаване на периоди като депресия, маниакалност, превъзбуда и други медицината разглежда като афективно разстройство.  Това състояние на личността се характеризира с промяна в настроението, което е рязко. Тази промяна може да бъде както раздразнителност, приповдигнато настроение, прекалено висока или пък ниска самооценка и импулсивно вземане на решения, които в повечето случаи  с необмислеността си дават негативни последици. Афективното разстройство може да доведе до агресивно поведение, арогантно и да доведе до проблеми, които да са твърде неприятни в отношенията между хората. Тези проблеми могат да се изразят не само в семейството, но и в професионален аспект.

Специалистите определят всички промени в поведението като периодично повтарящи се. Характерното за хора страдащи от афективно разстройство е неусещането на границата на реалното със състоянието на една превъзбуденост и усещане, че е правилно това което правят. Обикновено такива състояния са провокирани от злоупотреба с алкохол, опиати и други вещества, които могат да се изразят в раздута самооценка, прекалена бъбривост и други. Коафективно разстройстволебания и промени в поведението са придружени от симптоми, които обикновено се свързват с някаква преживяна стресова ситуация.

Проявите в самата смяна на епизодите се разделят на три вида симптматика –лека(мания), умерена(хипомания) и тежка(депресия). Всяко състояние се редува с друго и ако в даден момент пацинета изпитва силна еуфория то рязко може да премине в тежка депресия. При манията се наблюдава прекалена активност, преповдигнатост, еуфория, мания за величие, дори такива идеи, които са свързани със свръх човешки сили и безсмъртие. Често тези пациенти чуват гласове, които ги напътстват. Друг симптом е вманиаченото състояние, че някои ги следи и преследва. Симптоматиката при хипоманията е почти същата като манията, но в доста по-лека форма. Тук не се наблюдават халюцинации или пък дори и да има такива те не водят до застрашаване здравето и живота на пациента. Ако забележите такива действия от страна на свои близки, които се съпровождат от силна загуба на тегло, раздразнетилност, тревожност се посъветвайте със специалист. Това са състояния, които могат сериозно да застрашат не само живота на пациентите, но и хората около тях. Депресията може да се изрази както в леко така и в доста тежко състояние. Тя е епизод, в който пациента изпитва умора, нежелание да контактува, непрекъснато чувство за вина, нарушения в съня, апетита, дори мисли за самоубийство.

Афективното разстройство медиците разпределят в две основни форми – Биполярно афективно разстройство, Рекурентно(рецидивиращо) и Персистиращи разстройства на настроението. При първия вид спадат пациентите вманиачено и хиповманиячено състояние,  при вторите се разглеждат отделните епизоди на депресивните състояния, при третите обаче трудно може да се определи дали става въпрос за мания или депресия тъй като смяната на епизодите е твърде динамична и повтаряща се. В зависимост от преценката на лекаря всяко едно от състоянията трябва да се лекува с медикаменти, психотелапия, антидепресанти. Доста добре се повлияват пациентите с рекурентно разстройство от метода когнитивно поведенческата терапия .