facebooktwitteryoutube
in Други - 15 Jul, 2017
by admin - no comments
Иновативни училища – какво представляват?

Тази година усилено се заговори за иновации. Навсякъде в ежедневието ни навлезе тази думичка. Децата ни ще учат с иновативни методи, в иновативни училища с иновативна техника. Звучи ново и интересно, както и доста обнадеждаващо. При острата нужда от нов подход към учениците е напълно нормално да залагаме толкова много на всичко, което звучи различно.училище

Специалисти алармират, че зрелостниците излизат полуграмотни от училище. Преподавателите от висшите учебни заведения потвърждават това становище. Всичко идва от липсата на интерес на учениците към преподавания материал, както и нежеланието на учителите да променят методите си на работа. За толкова години животът ни се промени коренно, логично е и разбиранията и светогледа на децата да е коренно различен. Не можем да разчитаме учителите да предизвикват интереса им с черната дъска и белия тебешир, при положение, че децата непрекъснато имат връзка с интернет и могат по всяко едно време да се озоват в който си пожелаят край на света.

Точно заради това вече има училища, които са категорични, че искат да променят начина си на работа с учениците и гордо да ги свързват с определението Иновативно училище. МОН вече изготви официални изисквания за иновативните училища. Основното, което ще ги характеризира са новаторските учителски практики.

Така в училището, пожелало да стане иновативно могет да се използват методи, които ще помогнат на децата да приложат напрактика своите знания, да осмислят всичко преподадено в клас и да го запомнят по-добре.

За да може едно училище да бъде обявено за иновативно, ще е необходимо да предоставо в МОН своя учебен план и да защити желанието си да бъде иновативно.

Един блестящ пример за училище, което не е определено като иновативно, но използва всички водещи методи и успешни европейски и американски образователни практики, е Американо английската академия, в която не всеки може да се обучава. За да може едно дете да буде ученик там, трябва да има афинитет към ученето. Използва се билингвалната ситема за обучение, която е съобразена с българските и американски образователни стандарти.

Повече информация: British School Sofia