facebooktwitteryoutube
by admin - no comments
Необходимост ли са конзолите за контакти?

Инсталацията в едно помещение е важна по отношение на това да се предложи удобство и надеждност при използването на електроуредите. Още с проектирането на една сграда задължително се представя и част „ЕЛ“. това означава, че още в самия си замисъл се изготвя план за това къде да има контакти и конзоли, от където ще захранвате електроуредите. Определящо е самата инсталация да не се натоварва, а да бъде съобразена с потенциалното изразходвано количество електроенергия. Съгласно българското законодателство има стандарт, който проектантите на тази част трябва да спазват. Това е гаранция, че всеки електроуред ще работи в норма и според предназначението си.контакти - конзоли

Конзолите представляват пластмасови кутийки в които се поставят контактите. Те са гнезда, които изолират и не позволяват предизвикването на късо съединение. Практично е използването на такива конзоли, които са специализирани за включване не само на стандартни контакти, но и разполагат с други изводи. Така например на едно работно бюро имате компютър, който трябва да е свързан с интернет, вероятно и друг вид техника, която има специфични накрайници, които също се нуждаят от ток. Съвременните технологии предлагат иновативни конзоли за контакти,които освен стандартните разполагат и с други изводи, в които можете да осъществите връзка с интернет, кабелна телевизия и други. Една конзола ще оптимизира подредбата и вече няма да се притеснявате от досадните кабели, които завземаха голяма част от работната площ.

Предимството на тези конзоли е, в това че те могат да бъдат монтирани и в последствие. Важно е да се намери оптималното решение, което да Ви осигури удобство и подреденост. Никой не би желал в един контакт да включи компютъра, в друг принтера, а зарядното на телефона в друго гнездо. Един компактен контакт – конзола могат да ни разрешат доста проблеми. Действително е препоръчително още при строителството да сме наясно с това къде каки уреди ще използваме, за да си направим реална равносметка и да се предвидят такива конзоли за контакти.  Но не винаги това е възможно и затова  е важно как ще процедираме на по-късен етап. Много потребители смятат, че когато имат в една конзола пет контакта е лесно да използват всички уреди едновременно. Натоварването обаче може да е твърде голямо и инсталацията да не издържи. Затова независимо от това какви са желанията Ви направете консултация с електротехник, който да замери и да даде ясна преценка на ситуацията.  Поставянето на конкретната конзола ще бъде ефективно и практично, ако отговаря на определени изисквания и параметри за консумацията на електроенергията.