facebooktwitteryoutube
in За градината - 24 May, 2017
by admin - no comments
Подобрете плодородието на почвата с висококачесвени торачки

Задължително условие е едно земеделско стопанство да има контролиращ агроном, който да следи прецизността на изпълнение на агротехническите мероприятия и срокове. Един от наистина важните фактори за подобряването качеството и количеството на земеделската продукция е наторяването и пръскането. Тъй като самото торене се извършва според вида и фракцията на съответния използван препарат е нужно стопаните да разполагат с прикачен инвентар, който да разпръсне максимално добре съответния тор. С помощта на качествена торачка се постига прецизност на това агро техническо мероприятие. Освен, че с наличието на торачката фермерите ще спестят време то третирането на площите и културите ща става и в съответното контролирано количество.торачка

Торенето с оборска тор изисква от кабината оператора да контролира подаваното количество. Прекомерното торене може да доведе до изгаряне на растенията и така  да погинат засетите площи. Затова в зависимост от препарата или вида тор, който се използва следва агрономът много точно да определи колко като количество следва да попадне в почвения слой или самите растения така , че да се предотврати такава ситуация. Намесата на торачката трябва са е процес, който да е икономичен, ефективен и да гарантира пълна прецизност. Този работен процес играе не малка роля д това да се подобри качеството на почвения слой, което от своя страна е предпоставка за наличието на качествена продукция и висок добив. Според специалистите подбора на правилният тор, както и периодичното му и контролирано използване е фактора, който влияе да се постигнат максимални резултати. Не е случайно твърдението, че земеделската продукция зависи от това колко като количество торове и препарати са използвани. Навременната намеса при вредители, които опустошават земеделската продукция следва да бъде извършена бързо и прецизно за да се избегнат тоталното погиване на посевите.

За да се увеличи почвеното плодородие и стопаните да са сигурни в качеството и количеството на добивите определено намесата на съответната техника и инвентар е наложително. Без машини и прилежащите им съоръжения е немислимо съвременното земеделие да се развива и показва високи резултати. За правилно като количество и вид торене торачката е инвентара, която със сигурност ще трябва да си набавите. Ръчното третиране на посевите вече почти не се практикува и фермерите осъзнават нуждата от техника, която да подпомогне този процес. Периодичното хранене на растенията ги стимулира, третирането с унищожителни за плевелите и преносителите на заболявания по културите е навременна грижа, която стопаните никога не подценяват. Нормирането на препарата, подаване в зависимост от вида на посевите и културите, както и икономичното разходване е само малка част от действията, които вместо вас ще извършат висококачествените и доказани на пазара машини за торене.