facebooktwitteryoutube
in За градината - 10 Aug, 2016
by admin - no comments
Какво трябва да знаем когато избираме плуг за нашето стопанство.

Земеделската техника е жизненоважна за всяко стопанство, особено, ако целта е добра реколта и оптимална продуктивност. На всеки земеделец в бранша е известно, че определено трябва да подбира внимателно техниката си, както от гледна точка на почвата и културите, които отглежда, така и от гледна точка на това, че всяка технологична покупка в този бранш е сериозен разход и трябва да бъде избирана внимателно. От особено значение за земеделското стопанство е изборът на подходящи плугове, с оглед на това, че именно този инвентар е жизненоважен и всъщност най-основен за подготовката на почвата за сеитба.

 Mass.bg ñå ïðåäëàãàò êîíâåöèîíàëåí íàâåñåí ïëóã ñ îòëè÷íî êà÷åñòâî

Основната работа, която добрите плугове извършват е да подготвят почвата за предстоящата обработка, като от навременната и качествена оран зависи и самата реколта. Чрез плуга горният слой на почвата се преобръща и важните хранителни вещества в нея се изваждат на повърхността, за да могат новите растения да развият здрава коренова система и да се изхранят и израстат. При тази процедура остатъците от старата реколта и плевелните останки се заравят, така че изгниването им се ускорява. Като допълнение към изброените полезни действия от работата на различните плугове трябва да се посочи и че именно при тяхната работа се получава, така наречения ефект на аериране на почвата, при който в почвата навлиза допълнително кислород, който има особено добро въздействие върху младите растения.

От особено значение е да се подбират подходящи плугове за съответната почва, култура и необходимост на земеделското стопанство. Иновациите в технологиите на разработване на земеделска техника и особено на плугове е широко застъпена при производителите на земеделска техника, както заради голямата необходимост от максимална и специализирана ефективност при подготовката на почвата, така и заради единственото вредно влияние, което е възможно някой плугове да имат, а именно – ерозията. Точно, за да се избегне този ефект се разработват специализирани олекотени плугове за по-плитка оран, които отново разполагат с всички екстри за максимално удобство на работа.

За да бъдете конкурентоспособни и за да обработвате бързо и качествено вашате земя, заложете на здравите и надеждни плугове с марка MASS. Повече за тях и техните спецификации ще откриете на http://mass.bg/, където са представените различни видове плугове, подходящи за различни приложения и почви.